Всички градове
Ако ваш клиент ви представи ваучер от spo.bg удостоверяващ извършено авансово плащане, оттук можете да проверите дали посочената в него сума действително е платена и дали са изпълнени всички условия по офертата.