Сервиз асансьори

 • Извършване на функционални проверки съобразени с изискванията на производителя и нормативните уредби
 • Извършване на ремонтни дейности бързо и коректно
 • Модернизация и реновация
 • Подготвителни и довършителни работи по пускане в експлоатация
 • Възстановяване на неработещи асансьори
 • Поддържка на кухненски и товарни асансьори
 • Поддръжка на автомобилни асансьори
 • Доставка на резервни части
 • Извършване на функционални проверки съобразени с изискванията на производителя и нормативните уредби
 • Извършване на ремонтни дейности бързо и коректно
 • Модернизация и реновация
 • Подготвителни и довършителни работи по пускане в експлоатация
 • Възстановяване на неработещи асансьори
 • Поддържка на кухненски и товарни асансьори
 • Поддръжка на автомобилни асансьори
 • Доставка на резервни части